Skip to content
Kim jesteśmy?


WellsCtrl.Tech Sp. z o.o. to technologiczny Start-Up, skupiający w swoim gronie pasjonatów - inżynierów, technologów, automatyków, informatyków – praktyków oraz naukowców działających pod skrzydłami AGH w Krakowie. Ta renomowana uczelnia jest głównym udziałowcem spółki.

Wspólna pasja skłoniła nas do skoncentrowania działań we wspólnym innowacyjnym przedsięwzięciu.

Automatyka WellsCtrl


Jesteśmy dostawcą systemu automatyki dedykowanego dla studni głębinowych, pomp i pompowni. Dostarczana do obiektu szafka automatyki (measure box) może być wyposażona w moduły:
 • Pomiarów hydraulicznych,
 • Pomiarów elektrycznych,
 • Pomiarów fizyko-chemicznych (wybrane parametry).
Zadaniem measure boxa jest zbieranie danych z urządzeń pomiarowych oraz przesyłanie wstępnie przetworzonych danych do serwera bazy danych. W tym celu wykorzystywany może być Ethernet, sieć WI-Fi lub GSM (3G lub wyżej). Systemy pomiarowe mogą współpracować z istniejącymi systemami monitoringu, jak również może być integralnym rozwiązaniem automatyki kontrolno-pomiarowej oraz sterującej.

Automatyka WellsCtrl wyposażona jest standardowo w dwa tryby pracy, tj.:
 • Normalny tryb pomiarowy, w którym przesyłanie danych następuje standardowo z ustaloną częstotliwością lub na każde żądanie użytkownika.
 • Półautomatyczny tryb pomiarowy, w którym realizowane są kontrolne sprawnościowe testy hydrauliczne. W rozwiązaniu wykorzystywane są krótkotrwałe pompowania kontrolne trwające od 2,5 do 5 h - z próbkowaniem danych o dużej częstotliwości. W tym trybie pracy zdejmowane są charakterystyki:
  • pompy w miejscu pracy,
  • strat hydraulicznych w układzie pompowym,
  • strat hydraulicznych w otworze studziennym,

System WellsCtrl


Oprogramowanie WellsCtrl jest zdalnym diagnostycznym narzędziem informatycznym sprawującym nadzór nad eksploatacją studni głębinowych, w czasie rzeczywistym. Pierwotną ideą powstania systemu były badania naukowe dotyczące teorii sprawności obiektów technicznych. Z badań tych wynika, że sprawność wypadkowa zależy od sprawności każdego z elementów składowych układu. Zatem niesprawność dowolnego elementu wyposażania studni głębinowej wpływa na przyśpieszoną degradację obiektu. A studnie głębinowe zalicza się przecież do obszaru infrastruktury krytycznej, mającej wpływ na zdrowie, życie, rozwój cywilizacyjny oraz otaczające środowisko.

W związku z tym uznaliśmy, że naszym celem jest racjonalne wykorzystanie zasobów energii, zwiększenie poziomu niezawodności, podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników systemu zaopatrzenia w wodę, obniżenie kosztów odnowy majątku oraz zwiększenie komfortu pracy.

To innowacyjne rozwiązanie informatyczne, pracujące w środowisku WEB-owym wykorzystuje dane pochodzące z próbnych pompowań sprawnościowych i dokonuje na bieżąco analizy danych spływających z systemu pomiarowego. Wbudowane w system algorytmy generują komunikaty, wykorzystywane do optymalizacji pracy ujęcia. Porównanie parametrów bieżących z archiwalnymi pozwala na prognozowanie rozwoju degradacyjnych procesów starzeniowych, czego wymiernym efektem jest przeciwdziałanie i zapobieganie awariom, optymalizacja działań serwisowych, przeglądów oraz remontów bieżących. Analiza parametrów hydraulicznych oraz elektrycznych umożliwia również przesyłanie użytkownikowi na urządzenia mobilne komunikatów, zaleceń i alarmów, których celem jest:
 • bieżąca ocena stanu hydraulicznego,
 • prognozowanie zmian degradacyjnych w czasie,
 • określenie optymalnych parametrów pracy dla zminimalizowania tempa procesów starzeniowych,
 • dobór typoszeregów pomp umożliwiających osiągnięcie możliwie najmniejszej energochłonności poboru wód podziemnych,
 • określenie terminu przeglądu sprzętu pompowego,
 • oszacowanie czasu pozostałego do renowacji studni.
Dostęp do oprogramowania możliwy jest przez przeglądarkę internetową, np. przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Komunikacja z obiektami odbywa się poprzez bezpieczną, szyfrowaną, pakietową transmisję danych. Użytkownik otrzymuje indywidualny login oraz hasło logowania do systemu. Dodatkowo, logowanie do systemu może być zabezpieczone poprzez autoryzację logowania (np. sms).

Sprzęt pomiarowy


Badanie wykonujemy przy użyciu Rejestratora Nadzorującego Pompowania Sprawnościowe Studni z wykorzystaniem zestawu przetworników ciśnienia oraz przepływomierza elektromagnetycznego (zainstalowanego) lub ultradźwiękowego (przenośnego). Rejestracja mierzonych parametrów odbywa się w kilku sekwencjach - stopniach pompowania.

Rejestrator wykonany został w ramach prac przedwdrożeniowych projektu "Inkubator Innowacyjności+" na potrzeby projektu "System oceny parametrów hydraulicznych i energetycznych otworów studziennych" realizowanego przez AGH w Krakowie.

Pompowania sprawnościowe


Kontrolne pompowania sprawnościowe wykonywane są zazwyczaj podczas odbioru studni. W naszym rozwiązaniu proponujemy okresowe pompowania sprawnościowe. Wykonywane są one w zależności od potrzeb lub w ramach przeglądów okresowych infrastruktury z częstotliwością 1 raz na rok. Swoim użytkownikom sugerujemy także wykonywanie pompowań kontrolnych przy poremontowych rozruchach pomp, a także po instalacji nowych agregatów pompowych.

Kontrolne pompowania sprawnościowe wykonywane są w sposób półautomatyczny, co ogranicza ingerencję obsługi do niezbędnego minimum. Mogą one być wykonywane przy wykorzystaniu:
 • automatyki WellsCtrl zainstalowanej na studni,
 • w przypadku gdy studnia nie jest wyposażona w automatykę pomiarową WellsCtrl - przenośnego, automatycznego zestawu pomiarowego.
Na podstawie przeprowadzonego próbnego pompowania dostarczamy raport powykonawczy, zawierający wyniki analiz diagnostycznych, zalecenia eksploatacyjne oraz zalecenia technologiczne pozwalające na optymalizację kosztów eksploatacji studni oraz bezpieczeństwa dostaw wody.

Inspekcje TV


Inspekcja video polega na wprowadzeniu do wnętrza otworu studziennego głowicy z zestawem kamer, umożliwiających makroskopową ocenę stanu technicznego kolumn rur studziennych. Analiza obrazów z kamery przeprowadzana jest przez pracownika posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zapis video po analizie opracowywany jest także w formie tekstowej w formie raportu końcowego.

Inspekcja pozwala na określenie:
 • przyczyn niedrożności filtra,
 • identyfikację przeszkód w studni,
 • typu form kolmatacji,
 • obecności oraz rodzaju zasypu kolumny studziennej.
Inspekcje TV wykonywane są specjalistycznym urządzeniem typu ISP-G200-4KM TRITON II produkcji FORTEC Polska Sp. z o.o. Sp. j.

Urządzenie wyposażone jest w:
 • 4 kamery, umożliwiające obserwacje w kierunku pionowym oraz w 3 kierunkach poziomych - 360°,
 • moduł laserowego pomiaru elementów konstrukcyjnych lub uszkodzeń.
 • rejestrowany obraz w jakości Full HD,
 • format plików: .avi, .mpeg
 • archiwizacja na nośnikach elektronicznych

Komunikaty dyspozytorskie i alarmy


Wyniki analiz prowadzonych przez system przekazywane są do użytkownika w czasie rzeczywistym w formie komunikatów dyspozytorskich. W przypadku stwierdzenia odstępstw od normy, użytkownik może podjąć niezbędne działania naprawcze. Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia stanu awaryjnego system przekazuje wiadomości tekstowe na wskazane telefoniczne numery alarmowe.

Raporty i analizy


System WellsCtrl umożliwia sporządzanie raportów i zestawień. Wyposażyliśmy go także w narzędzia doboru pomp i armatury do konkretnych warunków pracy. Wbudowane algorytmy umożliwiają także przeprowadzenie kalkulacji opłacalności zarówno bieżących napraw, remontów, renowacji a nawet modernizacji.Inne kompleksowe usługi WellsCtrl.Tech

 • Badania pomp w miejscu ich pracy
 • Renowacje studni
 • Szkolenia i doradztwo
 • Dostawę pomp i układów tłocznych
 • Kompleksowe systemy automatyki
 • Systemy informatyczne oraz sztuczna inteligencja

 • Plan cenowy

  Konkurencyjne plany cenowe dopasowane do Państwa potrzeb

  WellsCtrl .Start

  Free!

  • 3 miesiące gratis!
  • Do 10 obiektów
  • Monitoring 24/7
  • Do 3 użytkowników
  • Do 1GB przestrzeni
  Popular

  WellsCtrl .Pro

  Zapytaj o cenę

  • Do 50 Obiektów
  • Monitoring 24/7
  • Wsparcie 8/5
  • Do 10 użytkowników
  • Do 5GB przestrzeni
  Ekspert

  WellsCtrl .Biz

  Zapytaj o cenę

  • Powyżej 50 obiektów
  • Monitoring 24/7
  • Wsparcie 24/7
  • Nielimitowana liczba użytkowników
  • Nielimitowana przestrzeń

  Kontakt telefoniczny

  Dowiesz się wszystkiego na temat systemu, jego możliwości oraz cen. W ramach tego procesu nasz doradca skontaktuje się z Państwem i przeprowadzi profesjonalną prezentację.

  Przygotowanie oferty

  Na tym etapie zostanie przygotowana dedykowana oferta dostosowana do Państwa potrzeb.

  Podpisanie umowy

  Przejrzysta, klarowna bez żadnych kruczków prawnych. To klient decyduje na ile ją podpisuje, mając przy tym bezpośredni wpływ na jej kształt i zawartość :)

  Wdrożenie

  Jest zależne od rodzaju systemu oraz ilości obiektów. Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań aby ten etap był dla Państwa najbardziej optymalny.

  Sprawdź nasze rozwiązanie - zaloguj się do konta testowego!


  Go to WellsCtrl

  Wysoce rekomendowane

  99% naszych klientów poleca nas!